Údolí Ohře 

(Karlovy Vary)

list: 08

Hluboké údolí s jeskyněmi.
Aktualizováno: 2020-03-14