Masné krámy 

(Plzeň-město)

list: Plzeň

Masné krámy - gotická budova s bývalými řeznickými krámky, dnes galerie výtvarného umění (C).Aktualizováno: 2020-11-16