Banská Štiavnica 

(Slovensko)

list: 39

Hornické muzeum v přírodě - prohlídka dolu, těžní stroje, dílny (S).
Hrad přestavěný z gotického chrámu - historická expozice (Z).
Banský súd - mineralogická expozice (Z).
Kamerhof - hornické muzeum (Z).
Středověká odvodňovací štola (S).
Nový zámek - renesanční pevnost, expozice protitureckých bojů (Z).


Aktualizováno: 2020-11-25