OVLÁDÁNÍ

Po kliknutí na polohu listu na celkové mapě se zobrazí požadovaný list.
Okraje jednotlivých listů Atlasu slouží jako odkazy na sousední listy.
Číslo listu v pravém horním rohu je vždy odkazem na úvodní mapu rozmístění všech listů.
Kliknutím na barevné kolečko zobrazíte stránku zajímavosti, popřípadě podrobnější mapu.

VYSVĚTLIVKY

Barevné značení:

- kulturní zajímavost

- přírodní zajímavost

- technická zajímavost

V popisu jednotlivých objektů jsou použity následující zkratky:

exp.

- expozice muzejního charakteru (vztahující se k objektu)

int.

- interiéry původní nebo v původním slohu

ext.

- prohlídka jen zvenku

muz.

- muzeum

MPR

- městská památková rezervace

NS

- naučná stezka

Otevírací doba je značena takto:

(S)

- otevřeno v sezóně - květen až září od úterka do neděle, většinou ještě duben a říjen v sobotu a neděli

(P)

- otevřeno v sezóně v sobotu a neděli, o prázdninách od úterka do neděle

(PD)

- otevřeno v sezóně v sobotu a neděli, o prázdninách denně

(SD)

- otevřeno v sezóně denně

(C)

- otevřeno celoročně - úterý až neděle

(CD)

- otevřeno celoročně denně

(Z)

- zimní režim - v sezóně úterý až neděle, v zimě úterý až pátek

(V)

- volně přístupné

o pr.

- o prázdninách

V rejstříku jsou použity tyto zkratky:

Pokud je více míst se shodným názvem, v závorce za názvem je zobrazen okres. Pokud je místo v zahraničí, je v závorce zobrazena zkratka státu.

(X...)

- okres

(HU)

- Maďarsko

(D)

- Německo

(PL)

- Polsko

(A)

- Rakousko

(SK)

- Slovensko

(UA)

- Ukrajina

U listů jsou zkráceny názvy detailnějších map:

BL

- Bratislava

BR

- Brno

OL

- Olomouc

OV

- Ostrava

PZ

- Plzeň

PO

- Praha - okraje

PS

- Praha - střed